Jastrzębie Zdrój

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miejski (UM)
  • 44-335 Jastrzębie Zdrój
  • al. Józefa Piłsudskiego 60
  • Tel. +48 32 478-51-00
  • www.jastrzebie.pl
  • E-mail: redakcja@um.jastrzebie.pl
 • Międzygminny Związek Komunikacji w Jastrzębiu Zdroju (MZK)
  • 44-335 Jastrzębie Zdrój
  • ul. Przemysłowa 1
  • Tel. +48 32 475-14-01
  • www.mzkjastrzebie.com
  • E-mail: sekretariat__mzk@wp.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy (PUP)
  • 44-335 Jastrzębie Zdrój
  • ul. Pszczyńska 134
  • Tel. +48 32 475-30-12
  • www.pupjastrzebie.com
  • E-mail: sekretariat@pupjastrzebie.com
 • Górniczy Klub Sportowy "Jastrzębie" (GKS)
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
  • 44-335 Jastrzębie Zdrój
  • ul. Harcerska 14b
  • Tel. +48 32 471-94-50
  • www.mosir.xm.pl
  • E-mail: mosir@xm.pl
 • Jastrzębski Klub Hokejowy "Czarne Jastrzębie" (JKH)
  • 44-335 Jastrzębie Zdrój
  • ul. Leśna 1
  • Tel. +48 32 476-16-50
  • www.jkh.pl
  • E-mail: jkh.hokej@interia.pl
 • Kino "Centrum"
  • 44-335 Jastrzębie Zdrój
  • al. Piłsudskiego 27
  • Tel. +48 32 471-79-24
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW)
  • 44-335 Jastrzębie Zdrój
  • ul. Armii Krajowej 56
  • Tel. +48 32 756-41-13 (informacja telefoniczna)
  • www.jsw.pl
  • NIP: 633-000-51-10
  • REGON: 271747631
 • Klub "Euforia"
  • 44-335 Jastrzębie Zdrój
  • ul. Warszawska 6
  • Tel. +48 32 470-48-80
  • www.euforiaclub.pl
  • E-mail: biuro@euforiaclub.pl
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jastrzębiu Zdroju (WORD)
  • 44-335 Jastrzębie Zdrój
  • ul. Armii Krajowej 1
  • Tel. +48 32 476-47-49
  • www.word.katowice.pl
  • E-mail: word@word.katowice.pl

O Jastrzębiu Zdroju

Miasto w województwie śląskim, w południowej części Płaskowyżu Rybnickiego, nad Szotkówką (prawy dopływ Olzy), na wododziale zlewisk Wisły i Odry, przy granicy z Czechami, na obszarze ROW; powiat grodzki. 102 tysiące mieszkańców (2000).

Największy w kraju ośrodek wydobycia węgla kamiennego koksującego: kopalnie Jas-Mos (połączone kopalnie Jastrzębie i Moszczenica), Zofiówka oraz Borynia; siedziby: Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA i Spółki Energetycznej Jastrzębie (2 elektrociepłownie); rozwinięty przemysł spożywczy i materiałów budowlanych; w granicach Jastrzębia Zdroju znajduje się Podstrefa Jastrzębsko-Żorskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; węzeł kolejowy i dróg lokalnych, sieć linii kolejowych i bocznic przemysłowych wraz ze stacjami towarowymi; działają: Ośrodek Działalności Dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Miejski Ośrodek Kultury; imprezy międzynarodowe (Festiwal Chórów im. księdza Anzelma Skrobola, Konkurs Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Konkurs "Instrumenty Dęte"); liczne towarzystwa, m.in.: Miłośników Ziemi Jastrzębskiej, Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Wspierania Dzieci i Młodzieży "Sprawni Inaczej"; węzeł szlaków turystycznych: Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich; Powstańców Śląskich, im. Fudzińskiego; system tras rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński (połączony ze szlakami międzynarodowymi); wiele obiektów-sportowych i ponadregionalnych imprez sportowo-turystycznych, w tym: Ogólnopolski Bieg Porozumień Jastrzębskich, Memoriał im. Grzegorza Kolosy.

Miasto, położone na obszarze o urozmaiconej rzeźbie terenu (liczne jary i pagórki), rozrastało się wraz z budową kopalń; w centralnej części Jastrzębia Zdroju osiedla bloków mieszkalnych, na ich obrzeżach dzielnice domów jednorodzinnych; na peryferiach luźna zabudowa indywidualna z ogrodami i gospodarstwami rolnymi, na terenie dawnego (1861-1994) uzdrowiska - zabytkowy Park Zdrojowy im. dr Mikołaja Witczaka, w nim odrestaurowane obiekty pouzdrowiskowe w stylu szwajcarskim, obecnie placówki oświatowe i kulturalne. W pobliskich Pawłowicach kopalnia węgla kamiennego Pniówek.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Wieś Jastrzębie i na terenie Czech wzmiankowana na przełomie XV i XVI w.; od 1526 w monarchii Habsburgów; od 1742 w państwie pruskim, ok. 1860 odkrycie źródeł solanki, później borowiny; od 1863 uzdrowisko; od 1911 połączenie kolejowe; 1912 wybudowano m.in. elektrownie; w wyniku plebiscytu, od 1922 w Polsce; od 1956 osiedle miejskie i budowa kopalni węgla; prawa miejskie l936; 3 IX 1980 miejsce podpisania porozumienia społecznego między Komisją Rządową i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Kopalni Węgla Kamiennego "Manifest lipcowy" (porozumienie społeczne 1980-81 w Polsce). Od 1999 powiat grodzki.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Jastrzębie Zdrój - duże miasto w województwie śląskim, przy granicy z Czechami. Człon swojej nazwy "Zdrój" zawdzięcza temu, że od 1861 aż po 1994 prosperowało jako uzdrowisko ze źródłami solanki i złożami borowiny. Uzdrowisko uległo likwidacji z powodu zaniku wód mineralnych, wywołanego trwającą od 1956 eksploatacją węgla kamiennego. Klimat dawnego kurortu przypominają zachowane w zachodniej części miasta uzdrowiskowe budowle, takie jak dom zdrojowy w stylu szwajcarskim, łazienki i park zdrojowy z lat 1861-62. Ponadto do zabytków zaliczają się dwa barokowo-klasycystyczne kościoły z początku XIX w.: Wszystkich Świętych w Szerokiej i Św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym (tu ciekawostką jest trójkątny obraz z Okiem Opatrzności z 1773), a także drewniany kościół Św. Barbary i Św. Józefa z XVII w. w Jastrzębiu Dolnym, przeniesiony z Jedłownika. W dzielnicach Jastrzębia znajdują się warte uwagi zabytki świeckie: w Bziu Zameckim renesansowy dwór obronny z początku XVII w., a w Boryni klasycystyczny pałac z XVIII w.

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Jastrzębie Zdrój w liczbach

Powierzchnia miasta 85,3 km2 (8 534 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 95 149
Liczba urodzeń w 2006 roku 968
Liczba zgonów w 2006 roku 692
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 688
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 1 471
Ilość osób, które pracują 30 768
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 5 340
Ilość książek w miejskich bibliotekach 423 769 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 109 (o średniej powierzchni 155,9 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 266
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 5 897
Dochody miasta (gminy) 225 040 353,83 zł
Wydatki miasta (gminy) 235 255 906,13 zł
Średnia pensja w Jastrzębiu Zdroju 3 965,34 zł (co stanowi 150,4% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w Jastrzębiu Zdroju 27 913
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 9,1
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl